Ovládací prvky (Control components)

Ovládací prvky (Control components) jsou spínací zařízení, která uzavírají nebo rozpínají elektrické obvody. Řady produktů jsou doplněny signálkami, přepínačí atp. včetně přislušenství. Ovládací prvek vždy obsahuje kombinovaný aktuátor a kontaktní blok. Signální indikátor vždy obsahuje indikační prvek a objímku pro světelný zdroj.